• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Gminie Czernichów
    KRS 0000169305

Misja
PTG "Sokół" jest organizacją społeczną działającą na terenie gminy Czernichów, stawiającą sobie za cel wychowanie dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w myśl hasła: "w zdrowym ciele, zdrowy duch".

Prowadzone działania
Obecnie działa pięć sekcji: narciarska, turystyczna, piłki ręcznej, artystyczna oraz Klub Honorowych Dawców Krwii. Sekcje zrzeszają ok. 150 dzieci i młodzieży z terenu całej Gminy Czernichów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.