• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Jastrzębiej Góry
    KRS 0000169543

Misja
Działania na rzecz rozwoju i poprawy wizerunku miejscowości Jastrzębia Góra, organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych i edukacyjnych.
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami samorządowymi w realizacji przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, promocji regionu i planowaniu strategii rozwoju.

Prowadzone działania
- odbudowa ścieżki spacerowej na koronie klifu- Bulwar Nadmorski,
- budowa windy plażowej na wysokości ul. Bałtyckiej
- budowa centrum kultury i informacji turystycznej przy ulicy Rozewska 1A,
- system ścieżek spacerowo-rowerowych i zejść na plażę, w tym zejść dla osób niepełnosprawnych,
- odtworzenie windy plażowej i budowa mola na przedłużeniu Promenady Światowida
- zagospodarowanie wąwozu pomiędzy ulicami Pucką i Drogą Rybacką na centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalne,
- wydawanie gazetki informacyjno-reklamowej "Gwiazda Północy - Vademecum Turysty".
- prowadzenie punktu informacji turystycznej i organizacja wycieczek krajoznawczych po regionie.
- wspieranie miejscowych i regionalnych inicjatyw kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.