• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
    KRS 0000169865

Misja:
1. Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działalnością.
3. Podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.
4. Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

Prowadzone działania:
1. Promocja, szkolenia i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym - wspieranie tworzenia Centrum Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej.
2. Animowanie wolontariuszy w organizacjach skupionych w ZLOP (szkolenie 2 grup administratorów - 50 osób).
3. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt rozwiązywania problemów uzależnień - 30 organizacji.
4. Działania na rzecz utworzenia Państwowych Rad Organizacji Pozarządowych w 14 powiatach oraz Lubuskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.