• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów
    KRS 0000171631

Misja
Stowarzyszenie pobudza i rozwija inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju gminy Pacanów w zakresie społeczno-gospodarczym, kulturalno-oświatowym.

Prowadzone działania
Popularyzacja Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w kraju i zagranicą. Orgazacja Festiwalu kulutury dziecięcej.
Poplualaryzacja Legendy Koziołka Matołka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.