• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Korpus Ochotników Specjalistów"
    KRS 0000171741

Misja
Fundacja KOS dzieli się wiedzą i doświadczeniem z rozwijającymi się gospodarkami odpowiadając na zapotrzebowanie pomocy ze strony prywatnych i publicznych organizacji, których nie stać na komercyjnych konsultantów.

Wolontariusze KOS udzielają porad menedżerskich i technicznych małym przedsiębiorstwom i lokalnemu przemysłowi oraz wspomagają lokalne samorządy, media oraz jednostki edukacyjne i zdrowia.
Fundacja KOS swoimi działaniami wspiera tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziała marginalizacji jego uboższych warstw. Wspiera też działania wolontariacie i realizuje funkcje pomocniczości w stosunku do organów władzy.

Prowadzone działania
W latach 2009 i 2010 działania Fundacji KOS wspierają tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez przywracanie pamięci o osobach zaangażowanych w zmagania niepodległościowe lat 80-tych oraz przez wzbogacanie archiwów o tworzone zapisy - świadectwa historyczne (Oral History) - na użytek przyszłych badaczy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.