• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
    KRS 0000171789

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia realizuje działania w czterech kluczowych obszarach:
1) Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
2) Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
3) Rozwój regionalny i polityka strukturalna
4) Rozwój zasobów ludzkich

Prowadzone działania prowadzone są w następujących formach:
1) Badania, analizy i ewaluacje
2) Publikacje
3) Szkolenia
4) Doradztwo
5) Stypendia
6) Zagraniczne wizyty studyjne

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.