• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ratujmy"
    KRS 0000172005

Misja:
Pomoc w zakupie sprzętu do szpitala w Siemiatyczach, szkolenia lekarzy i pracowników szpitala, kształtowanie prozdrowotnej świadomości mieszkańców, zbieranie środków finansowych od sponsorów (oraz sprzętu do szpitala), organizowanie spotkań promujących zdrowy tryb życia dla mieszkańców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.