• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Mój Tomaszów"
    KRS 0000173829

Misja
Ułatwienie dostępu do informacj o UE, pomoc mieszkańcom, inicjatywy lokalne.
Utworzenie lokalnego ośrodka informacji europejskiej dla wszystkich mieszkańców Tomaszowa.

Prowadzone działania
Seminaria, szkolenia, konkursy, różne imprezy.
Aktualnie przygotowujemy program kampanii informacyjnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców - pracujących lub aktywnie szukających pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.