• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000174307

Misja:
Pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu różnych problemów, prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.

Prowadzone działania:
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla 30 uczestników, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.