• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Mederi
    KRS 0000174444

Misja
Celem Fundacji jest wsperanie wszelkich działań prowadzących do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dzieci (zespół dziecka krzywdzonego) poprzez pracę interdyscyplinarną profesjonalistów.

Prowadzone działania
- organizowanie systemu wsparcia dla dziecka krzywdzonego, współpraca ze szpitalami dziecięcymi
- organizowanie Centrum Zaufania Rodzinnego w siedzibie Fundacji
- przeprowadzanie programów profilaktycznych w przedszkolach dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Woli
- prowadzenie konsultacji prawniczych w formie bezpośredniej, telefonicznie, listownie, e-mailowo
- organizowanie sympozjum w terminie 3.06.2005 na temat "Zeznania dziecka - świadka i ofiary przemocy" oraz konferencji 05.11.2005 na temat "Powikłania neurologiczno-psychiatryczne zespołu dziecka krzywdzonego"
- organizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz ADHD

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.