• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Abstynenta "Libra"
    KRS 0000174740

Misją organizacji są działania na rzecz promocji życia w trzeźwości.
Działania te są adresowane do wszystkich osób chcących poprawić jakość swojego życia, zniszczonego nadużywaniem alkoholu. Realizując swoje cele stowarzyszenie udziela wszelkiej dostępnej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, w utrzymaniu abstynencji. Prowadzi działania edukacyjne, profilaktyczne.

Do najważniejszych działań klubu należą:
- tworzenie bezpiecznego miejsca do spędzania wolnego czasu.
- nieodpłatne korzystanie z poradnictwa stawianego do dyspozycji osób pragnących trwać w trzeźwości.
- grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- organizowanie integracyjnych spotkań, mających cel promocję życia w trzeźwości oraz naprawę relacji międzyludzkich,
- informowanie społeczności lokalnej o istocie choroby alkoholowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.