• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo
    KRS 0000175353

Misja:
Świadczenie miłości Chrystusowej w oparciu o naukę i długoletnią praktykę miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo.
Ożywianie ducha miłości wśród ludzi.
Poszanowanie godności każdego człowieka.
Działanie zawsze i wszędzie w duchu sprawiedliwości i pokoju.
Obrona życia poczętego.
Służba ubogim i cierpiącym.

Podopieczni organizacji i prowadzone na ich rzecz działania:
1. Dzieci z rodzin patologicznych
-wyjazdy letnie
2. Kobiety z dziećmi
-pomoc rzeczowa (odzież, paczki żywnościowe, odżywki)
3. Osoby niepełnosprawne
-pomoc rzeczowa (paczki żywnościowe, odzież)
-spotkania okolicznościowe
-Grupa Muminków dla osób chorych psychicznie - druga niedziela miesiąca, kontakt przez ks. Roberta Berdychowskiego
4. Osoby starsze
-pomoc rzeczowa (odzież, paczki żywnościowe)
-turnusy letnie - niewielka odpłatność
-spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Chorych, Wigilii, Świąt Wielkanocnych
5. Parafianie
-opieka w domu
-pomoc rzeczowa (paczki żywnościowe)
-pomoc finansowa (sporadycznie)
6. Wszyscy potrzebujący
-rozdawnictwo odzieży (po umówieniu się na spotkanie)
-opieka duchowa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.