• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja OIKONOMOS
    KRS 0000179149

Fundacja „OIKONOMOS” z siedzibą w Białymstoku została ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską reprezentowaną przez Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz profesorów Andrzeja Łapko i Joanicjusza Nazarko w 2003 r. Celem Fundacji „OIKONOMOS” jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, naukowych i wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy. Od 2008 roku prowadzimy Akademię Supraską, centrum konferencyjne, ośrodek szkoleniowy i oświatowy, współtworzony przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską i Monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu. Głównym celem Akademii Supraskiej jest krzewienie i upowszechnianie wiedzy o bogactwie prawosławnej wiary, duchowości, tradycji i kultury. Jej zadaniem jest również reagowanie na aktualne problemy, zmiany zachodzące w coraz bardziej zeświecczonym społeczeństwie, potrzeby chrześcijan żyjących we współczesnym świecie.
Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Wasz 1% pomógł nam w realizacji wielu projektów, służących związanych z ochroną prawosławnego dziedzictwa oraz z budowaniem tolerancji, a także projektów pomagających rozwijać się prawosławnej społeczności. Było to ponad 10 edycji warsztatów plastyczno-ikonograficznych dla dzieci i młodzieży, letnich i zimowych półkolonii i kolonii, tyle samo konferencji naukowych Akademii Supraskiej (m.in. „Architektura, Ikona, Śpiew”, „Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś”, „Cerkiew w drodze”, „Drukarstwo I Rzeczypospolitej – dawne cyrylickie księgi drukowane: twórcy i Czytelnicy”, „Cerkiew a asymilacja – swój czy obcy”), Festiwale Cerkiewnego Dzwonienia, wystawy plenerowe, w tym ta z okazji XXV rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku, projekt digitalizacji i konserwacji ksiąg badań przedślubnych z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, animacja do pieśni "My, którzy Cherubinów.." wyświetlana na murach klasztoru, dwie edycje obozów dla wolontariuszy inwentaryzujących i digitalizujących zabytkowe cerkwie Podlasia, liczne warsztaty śpiewu, rękodzieła, ikonopisania, filmowe, kulinarne, koncerty, wystawy, przedstawienia, wydawnictwa książkowe i płytowe, i wiele, wiele innych ważnych dla całej społeczności projektów. Wydajemy także Latopisy Akademii Supraskiej - periodyk, który ma na celu ukazywać materiały źródłowe, dotyczące Cerkwi w Rzeczypospolitej, zwłaszcza dokumenty związane z Monasterem Supraskim, oraz artykuły i rozprawy, ukazujące różnorodne aspekty działalności Cerkwi.
W swoich działaniach współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami: Muzeum Ikon w Supraślu, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej „Eleos”, Bractwem Młodzieży Prawosławnej, Bractwem Prawosławnym św. św. Cyryla i Metodego, Katedrą Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszeniem Orthnet, Radiem Orthodoxia, Chórem Fili, Domem Spokojnej Starości Św. Proroka Eliasza w Białymstoku. Akademia Supraska jest członkiem OIKOSNET, międzynarodowej sieci zrzeszającej inne chrześcijańskie Akademie Europy, a także jest stałym współorganizatorem konferencji naukowych Rosyjskiej Akademii Nauk Wydziału Języków Słowiańskich. Prowadzony przez nas w Akademii Supraskiej Dom Pielgrzyma jest miejscem spotkań nie tylko wielu organizacji, ale też osób indywidualnych, poszukujących wytchnienia od codziennego życia.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.