• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polska Fundacja Muzyczna
    KRS 0000179888

Misja
Niesienie pomocy Ludziom Muzyki znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu chorób, bądź innych zdarzeń losowych.

Prowadzone działania
Jesteśmy fundacją środowiskową, działającą aktywnie w środowisku ludzi muzyki: Artystów, Wykonawców, Muzyków, Firm Fonograficznych, Menedżerów, Agencji Koncertowych, innych Fundacji i Stowarzyszeń. Współpracujemy m.in. ze ZPAV - Związek Producentów Audio-Video, STOART i SAWP - Stowarzyszeniami Artystów Wykonawców, ZAIKS - Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, SMAP - Stowarzyszenie Menedżerów Artystów Polskich.
PFM uruchomiła Fundusz Pomocowy, z którego wypłacane są środki na rzecz Ludzi Muzyki. Współfinansujemy rehabilitację osób będących po wylewie, po wypadkach drogowych, po operacjach . Sfinansowaliśmy zakup sprzętów rehalilitacyjnych, patronujemy imprezom muzycznym, z których dochód przekazywany jest chorym Artystom bądź Twórcom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.