• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Rotary Club Koszalin
    KRS 0000181824

Misja
Pomoc charytatywna - szerzenie międzynarodowej współpracy.

Prowadzone działania
Pomoc charytatywna dla biednych.
Realizacja międzynarodowego projektu "Internet dla Szkół" (17 tys. USD).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.