• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
    KRS 0000182142

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Wspieramy polepszenie warunków rehabilitacji naszych dzieci. Współdziałamy w prowadzeniu kompleksowej rehabilitacji uczestników WTZ. Współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w środowisku niepełnosprawnych. Pozyskujemy sprzęt do rehabilitacji. Organizujemy działalność artystyczną osób niepełnosprawnych. Szerzymy oświatę w środowisku rodzinnym i społecznym, dotyczącą zachowań wobec osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.