• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna
    KRS 0000182491

Misja
Udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi, Litwie i Łotwie, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej i materialnej dla osiągnięcia przez nich wyższego statusu społecznego w kraju ich zamieszkania. Pogłębianie i popularyzowanie wiedzy i prawdy historycznej o udziale Polski i Polaków w tworzeniu dorobku duchowego i materialnego obszarów dzisiejszej Białorusi, Litwy i Łotwy, związanych dziejami, tradycją i kulturą z Polską.

Prowadzone działania
WTPWiG należy do nielicznego grona najstarszych organizacji kresowych. Wizytówką naszego społecznego działania jest kompletne wyposażenie - we wspólnej akcji z Polskim radiem i dzięki "darom serca" radiosłuchaczy - kosztem 300 tysięcy USD pierwszej polskiej szkoły na Białorusi w Grodnie. Szkołą tą, jako jedyni, opiekujemy się od nieprzerwanie od 21 września 1996 roku. Aktualnie opiekujemy się trzema szkołami na Białorusi i dziewięcioma szkołami na Litwie, w powiecie solecznickim, głównie wspomagając je w pomoce natury dydaktycznej. Pomoc polskiej oświacie na wschodniej traktujemy jako nasz obowiązek nadrzędny. Jako jedyna z organizacji kresowych w warszawie nie ograniczamy się do zbiórki środków finansowych, pozyskujemy również dary rzeczowe. Dzięki temu wyposażyliśmy biblioteki szkolne w kilkadziesiąt tysięcy książek, meble szkolne i inne urządzenia niezbędne w procesie nauczania. W ubiegłym i bieżącym roku przekazaliśmy 12-tu szkołom na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie 260 par nart biegowych z wiązaniami i kijkami. Dwa razy w roku, przed Bożym Narodzeniem i Świętami Wielkanocnymi organizujemy zbiórkę niepsującej się żywności, środków czynności, którymi wspomagamy uczniów najbiedniejszych rodzin i ... stołówki szkolne. Ponad dwa tysiące uczniów i przedszkolaków rokrocznie otrzymuje od nas paczki świąteczne ze słodyczami. Kapryśna zima zmusiła nas do odwołania w dniu 3 marca Biegu Szkół Polskich na Wschodzie o puchar Marszałka Senatu RP. Ale zaproszenie na bieg narciarski do Jakuszyc ponowimy za rok. Pamięć o byłych Kresach Wschodnich II RP podtrzymujemy i propagujemy organizując co miesiąc spotkania ze "znanymi Polakami" omawiając tematy kresowe. Organizujemy tez wystawy: np. "pamięć Wilna 1919 - 1939" i "Pamięć Grodna 1919-1939" w Muzeum Niepodległości, a "Grodno Elizy Orzeszkowej wczoraj i dziś" w Domu Polonii w Półtusku, Łazienkach Królewskich w Warszawie i - aktualnie - w Kielcach w Akademii Świętokrzyskiej. w maju 2007 r. wspólnie z Konsultantem generalnym RP w Grodnie zaprezentujemy w miejskiej Galerii nad Niemnem. Kolejną ekspozycją będzie "Józef Piłsudski na Wileńszczyźnie i Grodzińszczyźnie". Regularnie wspomagamy odbudowę grodów na wileńskiej Rossie. W trzech ostatnich latach, podczas listopadowej zbiórki na Warszawskich Powązkach przekazaliśmy Społecznemu Komitetowi z Wilna prawie 40 tys. zł. na kontynuowanie ich renowacji. Wspólnie z Polskim Radiem doprowadziliśmy do profesjonalnego zapisu fonograficznego - pod patronatem Senatu RP - płyt CD i kaset magnetofonowych z "najpiękniejszych melodii kresowych" w wykonaniu najlepszego od dziesięcioleci Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej. Wspomagamy polskie drożyny harcerskie na Białorusi i Litwie doposażając je w mundury i sprzęt biwakowy. Senat RP doceniając nasze wysiłki na rzecz Rodaków, którzy pozostali na Ojcowiźnie wspiera finansowo niektóre nasze inicjatywy. Prowadzimy aktualnie zbiórkę darów dla polskich szkół na Litwie i Białorusi na Święta Wielkanocne w dniach 30,31 marca i kwietnia w godzinach 10-18 w naszym lokalu przy Krakowskim Przedmieściu 64 pok. 4

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.