• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Droga Życia"
    KRS 0000182517

Misja:
Inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących niesieniu pomocy dzieciom, zwłaszcza z najuboższych rodzin, emerytom i inwalidom.

Prowadzone działania:
Organizowanie bezpłatnego (lub taniego) wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom z ubogich rodzin.
Organizacja wydarzeń artystycznych ukierunkowanych na wyszukiwanie i pomoc w rozwoju artystycznym dzieciom zdolnym, potrzebującym.
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ubogim rodzinom oraz emerytom i rencistom.
Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.