• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chorzowskie Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000182621

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej dla najbardziej potrzebujących ludzi np: biedni, bezdomni, inwalidzi, rodziny wielodzietne, samotni rodzice oraz wszyscy którzy żyją w skrajnych warunkach życiowych a także instytucje i organizacje działające w sferze charytatywnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.