• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Ruchowego "Pomóż Nam Chodzić"
    KRS 0000182717

Misja:
1.Wspieranie i prowadzenie rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym i dystomią mięśniową, w szczególności dzieci i młodzieży
2.Opieka i wsparcie dzieci z P.M. i D.M. pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, będących ofiarami wypadków komunikacyjnych
3.Wspieranie i prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży z P.M. i D.M.
4.Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat porażenia mózgowego i dystomi mięśni oraz sposobów leczenia i rehabilitacji
5.Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz pełnej integracji osób z P.M. i D.M.

Aktualnie praca Fundacji obejmuje:
- wolontariat studencki działający na UAM Poznań
- bezpłatną rehabilitację (systematyczną, cotygodniową) dzieci i młodzieży z P.M.
- współpraca z logopedami (dzieci z P.M. i z problemem mowy)
- organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej dla rodzin osób niepełnosprawnych - w ramach współpracy z kancelarią adwokacką Grzybkowski-Guzek, Poznań ul. Dominikańska
- wspieranie i prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży
- organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących usprawnienia osób z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.