• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczecinecka Fundacja na rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych
    KRS 0000182916

Misja
Fundacja powstała, aby wspierać osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Świadczy pomoc poszkodowanym: finansową i prawną. Zajmuje się upowszechnianiem zasad ruchu drogowego oraz pomocą dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Fundacja sfinansowała część zakupu radiowozu, rozdaje odblaski dla dzieci, finansuje leki dla poszkodowanych w wypadkach. Fundacja organizuje pogadanki o ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.