• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Terapeutycznej Cane Pro Humano
    KRS 0000183295

Misja
Cele i zadania fundacji:
- upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt,
mającej na celu pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw,
- organizowanie szkoleń na tematy związane z działalnością fundacji,
- propagowanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
- pielęgnacja zwierząt,
- stworzenie ośrodka terapeutycznego,
- współpraca z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach
działania,
- organizowanie szkolenia i hodowli psów do celów dogoterapii.

Prowadzone działania
Zajmujemy się dogoterapią, czyli wspomaganiem rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem psów. Działalność fundacji prowadzona jest obecnie w ramach zajęć dogoterapeutycznych z dziećmi. Uczestniczymy w zajęciach w szkołach oraz ośrodkach dziennego i stałego pobytu dzieci. Ponadto organizujemy dla dzieci pokazy zręcznościowe, pokazy szkolenia psów, a także imprezy integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.