• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Empatia"
    KRS 0000183743

Misja:
Głównym obszarem naszego działania jest kwestia praw zwierząt i promocji weganizmu. Niestety, prawa te nie są w dostatecznym stopniu zagwarantowane w istniejącym systemie prawnym, a te, które są w nim uwzględnione, są powszechnie łamane, co powoduje masę cierpienia. Właściwie trudno jest znaleźć wycinek rzeczywistości wolny od przedmiotowego traktowania zwierząt. Dlatego też mamy zamiar zajmować się wieloma aspektami tego problemu, począwszy od kwestii wyboru diety oraz jej implikacji etycznych i zdrowotnych, poprzez problem stosunku do zwierząt w ramach nauki i sztuki, wykorzystywania zwierząt dla rozrywki i kaprysu człowieka, a skończywszy na przypadkach patologicznej agresji wobec ”domowych pupilków” i niezrozumienia ich potrzeb. Uważamy, że inne zwierzęta posiadają wartość niezależną od stopnia użyteczności dla człowieka, a przy tym są zdolne do odczuwania bólu i cierpienia. To nakłada na nas obowiązek opieki nad nimi. Czujemy głęboko, że kontakt z ich światem może nas wzbogacić i wiele nauczyć, także o nas samych. Mamy wiele cech wspólnych z innym zwierzętami i być może jedną wyjątkową (lub przynajmniej niezmiernie rzadką) - zdolność do dokonywania wyborów etycznych. Będziemy zabiegać o taki model etyki, która nie zna granic gatunkowych, podobnie jak nie zna takich granic cierpienie.

Ze statutu:
"Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw.
2. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
3. Działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5. Działalność kulturalna.
6. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów."

Prowadzone działania
Nasze działania organizujemy w różny sposób. Czasem przybierają one formę długotrwałych i wielopoziomowych kampanii, czasem są szybkimi reakcjami na bieżące wydarzenia. Zawsze jednak pozbawione są przemocy.

Z naszymi podstawowymi działaniami można zapoznać się na naszej stronie: http://www.empatia.pl - są to m.in. promocja weganizmu, kampania "Cyrk bez zwierząt" oraz coroczne, ogólnopolskie akcje: Tydzień Wegetarianizmu, Dzień Wegetarianizmu, Dzień bez Futra, Dzień Ryby. Ważnym aspektem naszych działań jest też zachęcanie innych ludzi, również tych zamieszkujących mniejsze miejscowości, do aktywności, wspieranie ich naszym doświadczeniem.

Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest jednak próba codziennego życia zgodnego z naszymi zasadami. Każdą pracę należy rozpocząć od początku, a początek leży przecież w nas samych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.