• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000184300

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym, a więc:
- usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (ograniczanie deficytów rozwojowych),
- usamodzielnianie, uspołecznianie i integracja z rówieśnikami i środowiskiem,
- umożliwianie rozwoju indywidualnych zdolności i talentów podopiecznych;
- wsparcie rodziców i opiekunów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.