• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Integracja - Pomocna Dłoń w Milówce"
    KRS 0000184504

Głównym celem organizacji jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieranie ich rozwoju. Wspieramy osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.