• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Profesora Mojżesza Schorra
    KRS 0000184858

Misja
Nasza Fundacja została powołana w celu w propagowania i realizowania idei edukacyjnych prof. Mojżesza Schorra (1873-1941); rabina, historyka, nauczyciela, działacza społecznego, senatora.
Fundacja tworzy i rozwija system edukacyjny, którego celem jest przekazywanie wiedzy na temat religii żydowskiej, historii i tradycji Żydów polskich.

Prowadzone działania
Prowadzimy "Centrum Edukacji Ronalda S. Laudera", w ramach którego proponujemy wszystkim zainteresowanym nauką języka hebrajskiego i wykłady dotyczące judaizmu, historii i tradycji żydowskiej. Nasze propozycje kierujemy nie tylko do osób pochodzenia żydowskiego, ale do wszystkich zainteresowanych kulturą żydowską. Zrozumienie tradycji i kultury żydowskiej kształtuje postawy tolerancyjne wśród uczestników naszych programów. Osoby pochodzenia żydowskiego, dzięki nabywanej tutaj wiedzy umacniają swóją tożsamość żydowską. Programy dostępne są metodą stacjonarną i korespondencyjną; w ten sposób służymy zarówno mieszkańcom Warszawy i całej Polski. Tygodniowo uczestniczy w nich 200 osób.
-zajęcia prowadzone są w pięciu grupach tematycznych: Żydowskie Księgi, Kalendarz, Prawo i Etyka, Naród;
-przybliżamy Izrael i jego mieszkańców poprzez "Spotkania Izraelskie" z przedstawicielami ambasady oraz wykłady na temat politycznej historii regionu;
-przygotowujemy publikacje, oparte na naszych programach: "Pochwała dzielnej kobiety", "Antologię opowieści chasydzkich";
-informacje na temat życia żydowskiego, świąt i wydarzeń w Fundacji i innych organizacjach w serwisie www.schorr.edu.pl;
-spółpracujemy z polskimi organizacjami żydowskimi, a także z Ambasadą Izraela, Agencją Sochnut, Hebrew University, Alma College, oraz Jewish Humanitarian Fund.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.