• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego"
    KRS 0000186067

Misja:
-Wspieranie działań amatorskich zespołów chóralnych.
-Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.
-Popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.