• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a
    KRS 0000189160

Misja
Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette`a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwości terapii.

Prowadzone działania
Działalność stowarzyszenia jest skierowana do osób dorosłych dotkniętych schorzeniem, jak również do rodziców dzieci i młodzieży dotkniętych tą chorobą na terenie całej Polski. Według badań naukowych 1 osoba na 200 ma pełne objawy Syndromu Tourette’a.
Prowadzimy punkt informacyjno-konsultacyjny przez telefon, stworzyliśmy listę referencyjną lekarzy, współpracujemy z Kliniką Akademii Medycznej - Klinika Neurologii w os. dr. P. Janik, założyliśmy stronę internetową, planujemy wydanie książki tłumaczonej z języka niemieckiego autorstwa A. Scholzolz`a pt. "Moje dziecko ma tiki" oraz wiele ulotek, nawiązaliśmy kontakty ze stowarzyszeniami zajmującymi się Syndromem Tourette`a z całej Europy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.