• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym
    KRS 0000190532

Misja:
Wszechstronne działanie na rzecz osób specjalnej troski, a w szczególności dzieci.

Prowadzone działania:
Organizowanie rehabilitacji oraz wypoczynku dzieci niepełnosprawnych (w tym hipoterapii).
Udzielanie porad logopedycznych w poradni wychowawczo-zawodowej.
Organizowanie imprez okolicznościowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.