• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Współpracujmy
    KRS 0000190800

Misja:
"Współpracujmy pod parasolem edukacji i kultury"

Nasze cele:
- Działanie w ramach przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych
- Organizowanie i realizowanie warsztatów rozwijających talenty
- Organizowanie czasu wolnego
- Rzeczowe i finansowe wsparcie placówek oświatowych
- Utworzenie stypendiów dla osób uzdolnionych

Strategia na rok szkolny 2014:
- Realizacja półzimowisk i półkolonii letnich
- Projekt świąteczny w ramach działań artystycznych
- Przygotowanie kampanii 1% dla Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie
- Realizacja kampanii 1% dla Fundacji „Współpracujmy”
- Wsparcie projektów filmowych
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi
- Kontynuacja działań wolontariackich
- projekt "Akademia Liderów"
- współpraca z seniorami

Fundacja "Współpracujmy" nawiąże współpracę z darczyńcami, którzy chcą wspierać nasze działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji kulturalnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.