• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Sue Ryder
    KRS 0000191184

Misja:
Zapewnienie pielęgnacji i innych usług dla osób niepełnosprawnych albo wymagających opieki z innych powodów. Niesienie pomocy osobom potrzebującym w związku z trudną sytuacją spowodowaną złymi warunkami mieszkaniowymi, a także osobom potrzebującym pomocy w związku z innymi przyczynami społecznymi lub gospodarczymi. Niesienie pomocy osobom cierpiącym w najszerszym tego słowa znaczeniu - w szczególności - zgodnie z zasadami przyjętymi we wszystkich Fundacjach im. Sue Ryder osobom, które potrzebują osobistej pomocy, okazania im uczucia ponieważ czują się niechciani, niepotrzebni ze względu na wiek, rasę lub wyznanie.

Prowadzone działania:
1) Współfinansowanie niezbędnych inwestycji w Domach Sue Ryder, na terenie całego kraju, w celu spełnienia standardów Unii Europejskiej,
2) zakup sprzętu rehabilitacyjnego do usprawniania osób niepełnosprawnych,
3) od 2003 roku realizacja, we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji programu Fundusz Pierwszy Krok skierowanego do młodych, sparaliżowanych osób po wypadkach: pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, kosztach nauki, kursów zawodowych, likwidacji barier architektonicznych.
4) wpieranie rehabilitacji w obszarach wiejskich w Malawi, w Afryce we współpracy z Sue Ryder Foundation in Malawi
5) prowadzenie sklepów charytatywnych w Warszawie, które sprzedaje przedmioty pochodzące z darowizn i wytwory terapii zajęciowej
6) Fundacja nieodpłatnie przekazuje, w miarę możliwości, używaną odzież, meble, pościel, indywidualnym osobom będącym w potrzebie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.