• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Otwartych Ludzi "SOL"
    KRS 0000192921

Głównym celem statutowym jest obrona godności człowieka. Stąd działalność obejmuje wszelkie sfery życia, w ramach której udzielamy pomocy prawnej (sprawy karne, cywilne, rodzinne, urzędowe), materialnej - nie finansowej (ubrania, sprzęt AGD, meble, podręczniki szkolne), a także w zakresie zdrowia, rehabilitacji, pracy oraz w sprawach społecznych i w codziennych kłopotach.

W biuletynach wyjaśniamy interpretacje zjawisk i zdarzeń, broniąc przed trendami rozsiewania trwogi, nienawiści itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.