• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasza Gmina"
    KRS 0000194434

Stowarzyszenie "Nasza Gmina" ma głównie za zadanie szerzenie edukacji. Staramy się również pomóc dzieciom niepełnosprawnym, które dotychczas nie uczęszczały do szkół. Organizujemy dla nich zajęcia w klasach specjalnych i klasach życia oraz rehabilitację.
Realizujemy ponadto zajęcia dla młodzieży, z głównym naciskiem na kontakty międzynarodowe (Ukraina, Litwa).

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo i ruchowo. Naszymi głównymi odbiorcami są rodzice tych dzieci i same dzieci. Do naszych placówek dowożone są dzieci z ościennych gmin i woj. małopolskiego.
Prowadzimy również dożywianie, które powoli rozszerzamy na coraz więcej szkół podstawowych, tak aby każde dziecko mogło skorzystać z ciepłego posiłku, gdyż często jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Chcemy również poszerzyć świetlice o kolejne klasy, gdyż cieszy się ona dużym poparciem wśród rodziców.
Stowarzyszenie rozwija tez współpracę zagraniczną. Mamy bliskie kontakty ze szkołami z ukraińskiego Radomyśla, a w lipcu 2006 realizowaliśmy, wspólnie z młodzieżą z ZPL z Wilna, projekt "Nie tylko Mickiewicz nas łączy... (Program "MŁODZIEŻ").
Obecnie otrzymaliśmy dotację w ramach Programu "RITA" na realizację Projektu "Jesteśmy sobie potrzebni" (wymiana doświadczeń z ukraińskim Radomyślem) - termin realizacji marzec - czerwiec 2007.
W lipcu i sierpniu 2007 r. będziemy realizowali projekt wymiany młodzieży gimnazjalnej z Radomyśla Wielkiego i ukraińskiej Trembowli w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Otrzymaliśmy również dotację z Fundacji im. S. Batorego na realizację projektu w ramach Programu dla Tolerancji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.