• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Betania" w Elblągu-Stagniewie
    KRS 0000194992

Misja
Celem Stowarzyszenia jest formacja chrześcijańska jego członków zgodnie z zasadami Ewangelii i szczegółowymi wskazaniami Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Christifideled Laici".
Organizowanie koloni, obozów dla dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji prorodzinnej, kultywowanie narodowych tradycji w rodzinach.

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia jest formacja chrześcijańska jego członków zgodnie z zasadami Ewangelii, niesienie pomocy moralnej i materialnej rodzicom, małżonkom poprzez organizowanie rekolekcji, dni skupienia, organizowanie kolonii, obozów, warsztatów dla młodzieży, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.