• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody
    KRS 0000195764

Opieka nad Domami Dziecka, zabytkami architektury i ochrona środowiska naturalnego.

Mecentat nad konkretnymi zabytkami:
Dom Dziecka w Łaszczynie, kościół św. Floriana w Pleszewie, zabytkowa poczta i stajnia w Żerkowie, kościół w Żółkiewce, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Dom Dziecka w Skorogoszczy, cmentarz kalwiński w Orzeszkowie, opactwo benedyktyńskie w Staniątkach, Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim, dwory w Przybyszowie i Dobroszycach, zamek w Ratnie Dolnym.
Szcegóły na stronie: www.zabytki.org

Działania na rzecz ochrony środowiska: www.ekorady.org

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.