• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Partnerstwo
    KRS 0000197334

Misja
Misją Fundacji Partnerstwo jest tworzenie narzędzi umożliwiających klubom sportowym pozyskiwanie środków finansowych. Nasz nowy ogólnopolski program ,,Sponsor Sportu" umożliwia przyłączenie się każdego Klubu Sportowego ze swoimi Zawodnikami i Kibicami.

Prowadzone działania
Naszym celem jest wychowywanie poprze sport dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazywanie jego piękna w szlachetnej i sportowej rywalizacji. Nasz program to "Partnerstwo Dla Tenisa Stołowego" oraz "Sponsor Sportu". Dążeniem naszym jest zwielokrotnienie ilości istniejących klubów sportowych,ułatwienie dostępu młodzieży do sprzętu sportowego, pozyskiwanie sponsorów dla klubów i związków wojewódzkich oraz udzielanie pomocy prawnej klubom sportowym.
Od 2010 roku w ramach nowego programu "Sponsor Sportu" nasze działania zostały rozszerzone na wszystkie dziedziny sportu w całej Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.