• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek
    KRS 0000197398

Misja
Wszechstronna wzajemna pomoc kobietom z rakiem piersi.

Prowadzone działania
"Różowa wstążeczka"- program edukacyjny kierowany min. do młodzieży licealnej.
Udział w Dniach Osób Niepełnosprawnych oraz Dniach Nowego Dworu Mazowieckiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.