• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
    KRS 0000197812

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie działa od 2004 roku niosąc wszechstronną pomoc dla chorych, ich opiekunów rodzin, oraz wszystkich osób dotkniętych problemem choroby Alzheimera. Staramy się, by osoby zmagające się z chorobą nie czuły się osamotnione mogły liczyć na fachową i przyjazną pomoc oraz wsparcie.
Prowadzimy dwa ośrodki pobytu dziennego, w których stosujemy między innymi terapię funkcji poznawczych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.