• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Otwarty Dom" Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie
    KRS 0000198075

Prowadzone działania
Działania na rzecz ubogich rodzin z Podlasia. Pomoc dzieciom z Litewskich Domów Dziecka: zapraszanie dzieci na Święta i wakacje, zbiórka żywności w marketach i tworzenie paczek, wyprawki dla absolwentów kończących pobyt w Domu Dziecka, pomoc lekarska, organizowanie wycieczek, kolonii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.