• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Teatralne A Part
    KRS 0000198114

Stowarzyszenie Teatralne A PART (Teatr A PART) jest niezależną organizacją teatralną, powstałą w 2004 roku w Katowicach, założoną i kierowaną przez Marcina Hericha, reżysera i organizatora przedsięwzięć teatralnych, wcześniej związanego m.in. z działalnością nieistniejącego już katowickiego Teatru Cogitatur. Przede wszystkim jednak Teatr A PART jest grupą teatralną, realizującą autorskie przedstawienia i widowiska. To niewerbalny teatr narracji wizualnej, metafory i symbolu, operujący szeroką gamą środków teatralnych i chwytów scenicznych. Twórców teatru interesuje w przekazie teatralnym to, co niewerbalizowalne, zawarte w emocjach, popędach i tajemnicach egzystencji: imponderabilia.

W pracach Teatru A PART od początku do teraz stale uczestniczą:
Katarzyna Pryc - aktorka i organizatorka działań kulturalnych, przez kilkanaście lat współtworzyła większość działań artystycznych i organizacyjnych Teatru Cogitatur, współzałożycielka Teatru A PART, wiceprezes Stowarzyszenia Teatralnego A PART;
Monika Wachowicz - aktorka, tancerka i instruktor teatralny, współzałożycielka kobiecej grupy teatralnej KoME, współpracuje także m.in. z duńskim teatrem Cantabile 2, wiceprezes Stowarzyszenia Teatralnego A PART.

Z Teatrem A PART stale współpracują aktorzy:
Maria Katarzyna Gliwa - aktorka i śpiewaczka, teatrolog, przez wiele lat związana wcześniej z nieistniejacym już katowickim Teatrem GuGalander;
Aleksandra Janus - aktorka, związana wcześniej z będzińskim Teatrem Treści Przenośnych;
Joanna Pyrcz - aktorka, adeptka Teatru Cogitatur, wychowanka Teatru A PART;
Natalia Kruszyna - aktorka, historyk sztuki i pedagog, przez wiele lat zwiazana wcześniej z nieistniejącym już katowickim Teatrem GuGalander i później m. in. z Teatrem Gry i Ludzie w Katowicach;
Maciej Dziaczko - aktor i pedagog, specjalista oświetlenia sceny, wcześniej związany z nieistniejącym już katowickim Teatrem Cogitatur, obecnie współpracuje także m. in. z Teatrem Porywacze Ciał z Poznania i katowicką grupą performerską Suka Off;
Jakub Kabus - mim, aktor, muzyk i instruktor teatralny, wcześniej związany m.in z Teatrem Migreska w Tychach;
Cezary Kruszyna - aktor i organizator przedsięwzięć teatralnych, przez wiele lat zwiazany wcześniej z nieistniejącym już katowickim Teatrem GuGalander i później m. in. z Teatrem Gry i Ludzie, obecnie występuje także w przedstawieniach Teatru Korez w Katowicach;
Dariusz Piotrowski - aktor i technik w przedstawieniach plenerowych Teatru A PART;
Marek Radwan - aktor i pedagog, wcześniej - przez ponad dwadzieścia lat - związany z nieistniejacym już katowickim Teatrem Cogitatur;
Lesław Witosz - aktor, wcześniej związany z nieistniejącym już katowickim Teatrem Cogitatur, wychowanek Teatru Cogitatur.

Z Teatrem A PART współpracowali lub współpracują nadal także m.in. aktorzy Joanna Chwastek, Marta Kadłub, Agnieszka Kołodyńska, Karolina Pietrzykowska, Barbara Prądzyńska, Marta Waszkielewicz, Michał Grzybczak, Adam Janeczko, Marcin Kuszej, Leszek Małyszek, aktor i reżyser Marcin Liber, aktorka i reżyser Joanna Grabowiecka, aktor i reżyser Jose Iglesias, reżyser Nullo Facchini, reżyser Krzysztof Korwin-Piotrowski, plastycy i performerzy Dorota Kleszcz, Sylwia Lajbig, Arti Grabowski, Piotr Węgrzyński, plastyk Jolanta Wozimko, choreografka Katarzyna Aleksander-Kmieć, fotograficy Arkadiusz Ławrywianiec, Anka Sielska, Rafał Pudło, Jacek Lidwin, Cezary Pomykało, muzyk Mirosław Matyasik.

Głównymi obszarami działań Teatru A PART są:
- produkcja, promocja i prezentacja autorskich przedstawień teatralnych w kraju i za granicą (w repertuarze Teatru A PART są obecnie trzy duże przedstawienia plenerowe w reżyserii Marcina Hericha: Femina v.2, El Nino i Faust, spektakl sceniczny Zwykłe potrzeby, dwa projekty solowe: Klepsydra i Kołysanka oraz najnowsze solo Szkice o Ofelii);
- działalność impresaryjna (promocja i prezentacja działań artystycznych twórców przez
Teatr A PART popieranych, wymiana kulturalna, organizacja zdarzeń artystycznych w Polsce i za granicą, w tym Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A PART - o kilkunastoletniej tradycji
- od jego nazwy wzięły nazwę teatr i stowarzyszenie);
- działalność naukowa, popularyzatorska i edukacyjna na obszarze zjawisk teatralnych.

Teatr nie posiada stałej siedziby. Aktualnym miejscem pracy artystycznej członków i współpracowników Teatru A PART są: hala nieczynnego Kina Słońce w Katowicach-Janowie oraz Centrum Kultury Katowice.

Stowarzyszenie jest także producentem i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych A PART (wcześniej Międzynarodowego Festiwalu Teatrów A PART). Do 2011 roku odbyło się 17 edycji imprezy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.