• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
    KRS 0000199199

Misja:
Opieka nad dziećmi dotkniętymi chorobami krwi i chorobami nowotworowymi, ich rodzicami oraz udzielanie im pomocy.

Działania na rzecz:
- dzieci chorych i ich rodziców,
- Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.