• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie TRATWA
    KRS 0000200183

Aktywizujemy i wzmacniamy organizacje pozarządowe. Wyławiamy liderów, przekonujemy, ośmielamy do działania w NGO i dajemy im narzędzia, by byli skuteczni. Wiemy, jak to zrobić, bo nasi ludzie pracują w trzecim sektorze nawet 20 lat. Załoga Tratwy pomaga też w tym, co dla fundacji i stowarzyszeń najtrudniejsze. Staramy się, by były one dla administracji i samorządów partnerami. Żeby urzędy chętnie powierzały zadania organizacjom, a te kompetentnie je realizowały. To jest możliwe!

Od początków swojej działalności wspieramy również akcje na rzecz animowania dialogu społecznego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zachęcając do wymieniania myśli i spostrzeżeń na forum publicznym.

Rzucamy też koło ratunkowe. Pomagamy stanąć na nogi. Nie tylko potrzebującym, ale również tym, którzy szukają swojego miejsca w życiu. Rozpoczynaliśmy od pomocy powodzianom, dzisiaj wspieramy młodzież wykluczoną społecznie oraz osoby starsze.

Bliska nam jest idea wolontariatu: realizujemy programy wymiany międzynarodowej oraz związane z pracą społeczną w naszym mieście.

Organizujemy i prowadzimy we Wrocławiu centra społeczno-kulturalno-edukacyjne: Pracownię Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ, które działają na polu szeroko pojętej kultury, edukacji, wolontariatu i inicjatyw obywatelskich.

Przyjdź do nas, na Tratwie jest dużo miejsca!


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.