• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Yacht Klub Człuchów
    KRS 0000201092

Prowadzone działania:
-Organizacja zajęć z żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.
-Organizowanie regat klubowych i uczestniczenie w regatach organizowanych przez związek żeglarski, inne kluby żeglarskie i instytucje.
-Rekreacja żeglarska dla członków klubu.
-Szkolenie praktyczne i teoretyczne na stopnie żeglarskie.
-Organizacja rejsów szkoleniowych i turystycznych śródlądowych i morskich.
-Wypożyczanie sprzętu wodnego rekreacyjno sportowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.