• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"
    KRS 0000201137

Stowarzyszenie ,,Przyjazna Szkoła’’ działa na rzecz uczniów PSP w Wymysłowie oraz dzieci i młodzieży mieszkającej w Wymysłowie i regionie. Organizuje festyny, konkursy i akcje skierowane do dzieci. Opiekuje się pomnikami przyrody i zabytkami w najbliższej okolicy, promuje region, gromadzi pamiątki historyczne i eksponuje je. Kultywuje dawne tradycje rolnicze i kulturę ludową poprzez naukę rękodzieła i sztuki ludowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.