• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Ad Operam"
    KRS 0000201456

Misja:
- promocja i profilaktyka zdrowia mieszkanek powiatu wejherowskiego
- profilaktyka onkologiczna

Prowadzone działania:
- Białe Soboty - comiesięczne spotkania z mieszkankami powiatu wejherowskiego w celu przeprowadzenia badań o charakterze profilaktyki onkologicznej chorób narządu rodnego i sutka;
- szkolenie lekarzy i położnych pionu położniczo-ginekologicznego w celu ujednolicenia zasad postępowania;
- propagowanie naturalnych metod karmienia;
- wydawnictwa o tematyce zasad funkcjonowania oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.