• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wspieranie Nauki i Ochrony Zdrowia"
    KRS 0000201594

Misja:
1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu lecznictwa oraz warunków pracy personelu szpitala.
2. Popularyzacja wiedzy medycznej, działań o charakterze innowacyjnym.
3. Działania na rzecz rozwoju farmacji, medycyny.

Prowadzone działania:
Celem Fundacji jest pomoc w zapewnieniu właściwej jakości opieki zdrowotnej, rozwoju, promocji i upowszechnienia wiedzy medycznej, a także ochrona zdrowia publicznego, popularyzacja wiedzy medycznej w zakresie ochrony zdrowia.
Inicjowanie i wspieranie badań, prac naukowych i wszelkich działań o charakterze innowacyjnym w zakresie ochrony zdrowia. Rozwój farmacji, aptekarstwa, stomatologii - medycyny i innych nauk związanych z ochroną zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.