• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Robotnicza Fundacja Edukacyjna
    KRS 0000201952

Misja
Popularyzacja i urzeczywistnianie potrzeby dalszej nauki w środowisku młodych robotników oraz innych osób już pracujących, podejmujących pracę lub będących na rentach powypadkowych, oraz bezrobotnych.
Pomoc w edukacji dzieci, których rodzic w rezultacie wypadku przy pracy został kaleką lub poniósł śmierć.
W przypadku pomocy materialnej obowiązuje zasada przekazywania środków za pośrednictwem banku na konto ośrodka szkoleniowego.

Prowadzone działania
Wspomaganie dokształcających się robotników, oraz pomoc innym utalentowanym osobom, które chciałyby zmienić swój status zawodowy w drodze edukacji, a nie posiadają odpowiednich środków.Także pomoc szkołom i innym organizacjom które są w potrzebie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.