• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi
    KRS 0000202053

Prowadzone działania
1. Konsolidacja środowiska honorowych dawców krwi i ich rodzin.
2. Udzielanie wsparcia i pomocy obecnym i byłym dawcom krwi oraz ich rodzin i udzielanie pomocy rzeczowej, pomocy przy zasięganiu porad i konsultacjach medycznych, udzielanie pomocy prawnej.
3. Promowanie idei Honorowego Krwiodawstwa, w szczególności wśród młodego pokolenia.
4. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
5. Promowanie zdrowego stylu życia, działanie w zakresie profilaktyki uzależnień.
6. Realizowanie programu profilaktyki antyalkoholowej: " Żyj zdrowo, precz z alkoholem i narkotykami".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.