• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym "Plusik"
    KRS 0000202358

Prowadzone działania:
Działalność związana z organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (warsztaty plastyczne, muzyczne, wycieczki autokarowe, rajdy piesze, rowerowe, pomoc w nauce, rozwijania uzdolnień).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.