• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera
    KRS 0000203313

Misją Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera jest aktywna, wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne i postępujące choroby , której celem jest poprawa jakości życia pacjenta i jego rodziny. Opieka ta jest działaniem interdyscyplinarnego zespołu składającego się z pracy: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa, pedagoga specjalnego, pracownika socjalnego, wolontariusza i in. Wszystkie działania wykonywane są w domu pacjenta. Opieka ta nie kończy się w momencie śmierci, ale trwa nadal w okresie osierocenia i żałoby. Ideą opieki paliatywno-hospicyjnej jest towarzyszenie w doświadczaniu nieuleczalnej choroby dziecka.

Prowadzone działania:
1 - bezpłatna, dostępna przez całą dobę opieka medyczna nad pacjentami
2 - zapewnianie niezbędnego sprzętu medycznego pomoc w zakresie: refundacji za leki, środki opatrunkowe, badania laboratoryjne i porady konsultacyjne
3 - indywidualna pomoc dla konkretnych rodzin: remont mieszkania, zakup węgla, czy remont dachu
4 - pomoc i wsparcie rodzin osieroconych
5 - wsparcie rozwoju rodzeństwa podopiecznych hospicjum poprzez stypendia finansowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.